Amendementen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

20230918 Amendement tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2024 - versie 4 - AANGENOMEN

Moties en Amendementen