Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.

De lijst met ingekomen stukken per behandel-raads-vergadering staat bovenaan.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (259)

Exporteren naar

PDF Excel

1 - INGEKOMEN BRIEF 10-12-2015 verzoek-gemeenteraad-OIJ-reclamebelasting.pdf

1-INGEKOMEN-BRIEF-10-12-2015-verzoek-gemeenteraad-OIJ-reclamebelasting.pdf PDF, 1.6 MB

Metadata

Publicatie datum
10-12-2015
Laatst gewijzigd
10-12-2015 14:28
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2015_0453 Ingekomen stuk externe vertegenwoordigingen memo hoofdpunten Euregio raadsvergadering 27-11-2015.pdf

RG2015-0453-Ingekomen-stuk-externe-vertegenwoordigingen-memo-hoofdpunten-Euregio-raadsvergadering-27-11-2015.pdf PDF, 79.72 KB

Metadata

Publicatie datum
07-12-2015
Laatst gewijzigd
07-12-2015 09:19
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2015_0450 Ingekomen stuk in handen college B&W ter afdoening VNG -bestuursakkoord-verhoogde asielinstroom.pdf

RG2015-0450-Ingekomen-stuk-in-handen-college-B-W-ter-afdoening-VNG-bestuursakkoord-verhoogde-asielinstroom.pdf PDF, 648.73 KB

Metadata

Publicatie datum
03-12-2015
Laatst gewijzigd
03-12-2015 08:59
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2015_0451 Ingekomen stuk ter kennisneming DGKB Directie arbeidszaken Indexering bedragen per 1-1-2016 politieke ambtsdragers.pdf

RG2015_0452 Ingekomen stuk ter kennisneming Ministerie VWS afschrift kwartaalbrief uitvoering Wmo 2015.pdf

RG2015-0452-Ingekomen-stuk-ter-kennisneming-Ministerie-VWS-afschrift-kwartaalbrief-uitvoering-Wmo-2015.pdf PDF, 469.65 KB

Metadata

Publicatie datum
03-12-2015
Laatst gewijzigd
03-12-2015 11:54
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2015_0447 Ingekomen stuk actieve informatie Memo Stand van zaken breedband buitengebied.pdf

RG2015-0447-Ingekomen-stuk-actieve-informatie-Memo-Stand-van-zaken-breedband-buitengebied.pdf PDF, 56.24 KB

Metadata

Publicatie datum
02-12-2015
Laatst gewijzigd
02-12-2015 09:57
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2015_0448 Ingekomen stuk in handen college B&W ter afdoening VNG ledenbrief_ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-verhoogde-asielinstroom.pdf

RG2015_0449 Ingekomen brief in handen college B&W ter afdoening brief aan Nederlandse gemeenten nms diverse organisaties over huishoudelijke hulp.pdf

RG2015_0440 Ingekomen stuk externe vertegenwoordigingen Regio Achterhoek agenda AB vergadering 9-12-2015 en verslag AB 28-10-2015.pdf

RG2015_0441 Ingekomen stuk ter beslissing aan de raad Gemeente Losser Motie Rekenkamerfunctie.pdf

RG2015-0441-Ingekomen-stuk-ter-beslissing-aan-de-raad-Gemeente-Losser-Motie-Rekenkamerfunctie.pdf PDF, 97.72 KB

Metadata

Publicatie datum
01-12-2015
Laatst gewijzigd
27-11-2015 08:46
Zichtbaarheid
Openbaar