Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.

De lijst met ingekomen stukken per behandel-raads-vergadering staat bovenaan.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (269)

Exporteren naar

PDF Excel

RG2017_0003 Ingekomen stuk ter kennisneming afschrift brief college B&W aan Stichting t Gemeynt Netterden over aanspreekpunt Netterden.pdf

RG2017-0003-Ingekomen-stuk-ter-kennisneming-afschrift-brief-college-B-W-aan-Stichting-t-Gemeynt-Netterden.pdf PDF, 50.85 KB

Metadata

Publicatie datum
23-12-2016
Laatst gewijzigd
06-01-2017 09:48
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0004 Ingekomen stuk in handen stellen college B&W ter afdoening Provincie Gelderland repressief toezicht gemeenschappelijke regeling 2017 - vervangt ingekomen stuk RG2016_0250.pdf

RG2016_0249 Ingekomen stuk in handen stellen van het college B&W ter afdoening Raad van State inzake Bestemmingsplan buitengebied Breedenbroekseweg 1A Voorst.pdf

RG2016_0250 Ingekomen stuk in handen stellen college ter afdoening Provincie Gelderland repressief toezicht gemeenschappelijke regeling 2017.pdf

RG2016_0235 Ingekomen stuk actieve informatie - Beantwoording vragen nav beantwoording motie Gendringen.pdf Besproken in commissie FL 7-12-2016; advies commissie: voor kennisgeving aannemen.

RG2016-0235-Ingekomen-stuk-actieve-informatie-Beantwoording-vragen-nav-beantwoording-motie-Gendringen-236.pdf PDF, 89.69 KB

Metadata

Publicatie datum
14-12-2016
Laatst gewijzigd
14-12-2016 09:08
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2016_0246 Ingekomen stuk actieve informatie Normenkader 2016.pdf

RG2016-0246-Ingekomen-stuk-actieve-informatie-Normenkader-2016.pdf PDF, 198.8 KB

Metadata

Publicatie datum
14-12-2016
Laatst gewijzigd
14-12-2016 09:15
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2016_0247 Ingekomen stuk ter beslissing aan de raad Herfstbrief Raadslid Nu 2016.pdf

RG2016-0247-Ingekomen-stuk-ter-beslissing-aan-de-raad-Herfstbrief-Raadslid-Nu-2016-1.pdf PDF, 435.52 KB

Metadata

Publicatie datum
14-12-2016
Laatst gewijzigd
14-12-2016 11:54
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2016_0248 Ingekomen stuk actieve informatie - Beantwoording vragen nav beantwoording motie Gendringen - Advies na bespreking in cie FL 7-12-2016: voor kennisgeving aannemen.pdf

RG2016_0247 Ingekomen stuk ter beslissing aan de raad Herfstbrief Raadslid Nu 2016.pdf

RG2016-0247-Ingekomen-stuk-ter-beslissing-aan-de-raad-Herfstbrief-Raadslid-Nu-2016.pdf PDF, 435.52 KB

Metadata

Publicatie datum
13-12-2016
Laatst gewijzigd
13-12-2016 11:09
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2016_0245 Ingekomen stuk Actieve informatie portefeuillehoudersmemo glasvezel.pdf

RG2016-0245-Ingekomen-stuk-Actieve-informatie-portefeuillehoudersmemo-glasvezel.pdf PDF, 67.9 KB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2016
Laatst gewijzigd
12-12-2016 08:49
Zichtbaarheid
Openbaar