Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.

De lijst met ingekomen stukken per behandel-raads-vergadering staat bovenaan.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (19)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Nieuwsbrief ZOOV februari 2017

Nieuwsbrief-ZOOV-februari-2017.pdf PDF, 1.37 MB

Metadata

Publicatie datum
28-02-2017
Laatst gewijzigd
28-02-2017 12:23
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0043 Ingekomen stuk actieve informatie Reactie college op brief provincie begroting 2017-2020 en meerjarenbegroting 2018-2020 (stuknr. RG2017_0026)

RG2017_0042 Ingekomen stuk ter kennisneming VNG ledenbrief_invulling-vacatures-commissie-europa-en-internationaal-en-vacature-adviescommissie

RG2017_0041 Ingekomen stuk in handen college B&W ter afdoening Ledenbrief VNG Stimulering cultuur en sport in school en samenleving

RG2017_0040 Ingekomen stuk in handen college B&W ter afdoening VNG_ledenbrief_informatieveiligheid-en-privacy

RG2017_0039 Ingekomen stuk actieve informatie Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden

RG2017_0038 Ingekomen stuk in handen college B&W ter afdoening Bomenstichting Achterhoek Kap 901 laanbomen

RG2017-0038-Ingekomen-stuk-in-handen-college-B-W-ter-afdoening-Bomenstichting-Achterhoek-Kap-901-laanbomen.pdf PDF, 780.11 KB

Metadata

Publicatie datum
22-02-2017
Laatst gewijzigd
22-02-2017 08:18
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0035 Ingekomen stuk ter beslissing aan de raad R.Schaafsma en P. Smits nms OR WerkSaamFriesland en Tomin-groep update Manifest SW bedrijven Participatiewet zie RG2017_0027

RG2017_0037 Ingekomen stuk in handen stellen van college B&W ter afdoening Werkgroep Kappen nou - hervatting bomenkap

RG2017_0036 Ingekomen stuk ter beslissing aan de raad Gemeente Oostzaan motie zwaar vuurwerk

RG2017-0036-Ingekomen-stuk-ter-beslissing-aan-de-raad-Gemeente-Oostzaan-motie-zwaar-vuurwerk.pdf PDF, 467.47 KB

Metadata

Publicatie datum
14-02-2017
Laatst gewijzigd
14-02-2017 10:11
Zichtbaarheid
Openbaar