Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.

De lijst met ingekomen stukken per behandel-raads-vergadering staat bovenaan.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (14)

download

Exporteren naar

PDF Excel

RG2017_0063 Ingekomen stuk actieve informatie Memo portefeuillehouder Groen gas AGEM

RG2017-0063-Ingekomen-stuk-actieve-informatie-Memo-portefeuillehouder-Groen-gas-AGEM.pdf PDF, 144.44 KB

Metadata

Publicatie datum
22-03-2017
Laatst gewijzigd
22-03-2017 09:36
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0059 Ingekomen stuk actieve informatie memo deelname bijeenkomst cult erfgoed Ovre Eiker Noorwegen

RG2017-0059-Ingekomen-stuk-actieve-informatie-memo-deelname-bijeenkomst-cult-erfgoed-Ovre-Eiker-Noorwegen.pdf PDF, 38.8 KB

Metadata

Publicatie datum
21-03-2017
Laatst gewijzigd
21-03-2017 12:39
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0061 Ingekomen stuk in handen college B&W stellen SWI verzoek agenderen Vonnis Hoge Raad behandeling woningen op recreatieparken

RG2017_0056 Ingekomen stuk externe vertegenwoordigingen Euregio-raad Agenda vergadering 31-3-2017 en verslag 25-11-2016

RG2017_0055 Ingekomen stuk actieve informatie Memo financiele toelichting Actieplan huisvesting en integratie statushouders

RG2017_0051 Ingekomen stuk ter beslissing aan de raad Ledenbrief VNG Vacatures in VNG bestuur en commissies voorjaar 2017

Nieuwsbrief ProDemos maart 2017

Nieuwsbrief-ProDemos-maart-2017.pdf PDF, 224.35 KB

Metadata

Publicatie datum
02-03-2017
Laatst gewijzigd
02-03-2017 10:20
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0044 Ingekomen stuk actieve informatie memo Ingrijpende beheersmaatregelen boom- en bosbeplaningen met bijlage

RG2017_0045 Ingekomen stuk externe vertegenwoordigingen Regio Achterhoek overdracht eeuwigdurende nazorg regionale stortplaatsen - stuk college OIJ volgt

RG2017_0046 Ingekomen stuk externe vertegenwoordigingen Regio Achterhoek Agenda AB vergadering 8-3-2017 en verslag AB vergadering 25-1-2017