Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.

De lijst met ingekomen stukken per behandel-raads-vergadering staat bovenaan.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (36)

Exporteren naar

PDF Excel

RG2017_0262 Ingekomen stuk externe vertegenwoordigingen Agenda Euregioraadsvergadering 1-6-2017 Bijbehorende verslag 24-11-2016 zie RG2017_0056

RG2017-0262-Ingekomen-stuk-externe-vertegenwoordigingen-Agenda-Euregioraadsvergadering-1-6-2017.pdf PDF, 17.51 KB

Metadata

Publicatie datum
31-05-2017
Laatst gewijzigd
31-05-2017 09:28
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_ 0261 Ingekomen stuk actieve informatie memo portefeuillehouder Hengeveld stand van zaken VANG 16 mei

RG2017-0261-Memo-portefeuillehouder-Hengeveld-stand-van-zaken-VANG-16-mei.pdf PDF, 548.65 KB

Metadata

Publicatie datum
31-05-2017
Laatst gewijzigd
31-05-2017 09:08
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0260 Ingekomen stuk actieve informatie Memo Jaarplan 2017 Sociaal Domein Achterhoek

RG2017-0260-Ingekomen-stuk-actieve-informatie-Memo-Jaarplan-2017-Sociaal-Domein-Achterhoek.pdf PDF, 1.07 MB

Metadata

Publicatie datum
24-05-2017
Laatst gewijzigd
24-05-2017 09:17
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0259 Ingekomen stuk ter kennisneming Rekenkamercie BBLM kennisgeving start onderzoek naar Omgevingsdienst Achterhoek

RG2017_0258 Ingekomen stuk ter beslissing aan de raad Ned Olympisch Comité NSF Kansen voor participatie van kinderen in armoede met sport en cultuur

RG2017_0257 Ingekomen stuk Actieve informatie Toezichtinformatie Kinderopvang Oude IJsselstreek 2016 - meer informatie via www.waarstaatjegemeente.nl

RG2017-0257-Ingekomen-stuk-Actieve-informatie-Toezichtinformatie-Kinderopvang-Oude-IJsselstreek-2016.pdf PDF, 193.22 KB

Metadata

Publicatie datum
17-05-2017
Laatst gewijzigd
17-05-2017 09:26
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0254 Ingekomen stuk ter kennisneming VNG_ledenbrief_resultaat-enquete-naar-beschikbaarheid-accountants-voor-controle-gemeentelijke-jaarrekening

RG2017_0252 Ingekomen stuk in handen stellen college B&W Voedsel en warenautoriteit openstelling Register attractie- en speeltoestellen per 20-02-2017

RG2017_0253 Ingekomen stuk ter kennisneming Comité behoud nationaal landschap Winterswijk - energievisie en alternatieven Winterswijk

RG2017_0255 Ingekomen stuk actieve informatie memo wethouder vd Wardt nav bespreking in het college over basisonderwijs