Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.

De lijst met ingekomen stukken per behandel-raads-vergadering staat bovenaan.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (174)

download

Exporteren naar

PDF Excel

RG2017_0314 Ingekomen stuk ter kennisneming VNG-reactie-op-de-rijksbegroting-2018

RG2017-0314-Ingekomen-stuk-ter-kennisneming-VNH-reactie-op-de-rijksbegroting-2018.pdf PDF, 748.09 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 08:32
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0313 Ingekomen stuk externe vertegenwoordigingen Agenda AB vergadering erfgoedcentrum -ECAL- 4-10-2017 en verslag AB vergadering 28-6-2017

RG2017_0312 Ingekomen stuk externe vertegenwoordigingen Rapportage tweede kwartaal 2017 Laborijn

RG2017-0312-Ingekomen-stuk-externe-vertegenwoordigingen-Rapportage-tweede-kwartaal-2017-Laborijn.pdf PDF, 514.99 KB

Metadata

Publicatie datum
22-09-2017
Laatst gewijzigd
05-10-2017 12:54
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0307 Ingekomen stuk actieve informatie Memo Jeugdbeschermingstafel Achterhoek

RG2017-0307-Ingekomen-stuk-actieve-informatie.pdf PDF, 100.14 KB

Metadata

Publicatie datum
20-09-2017
Laatst gewijzigd
26-09-2017 08:33
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0308 Ingekomen stuk in handen college B&W VNG_ledenbrief_ramp-op-sint-maarten-sint-eustatius-en-saba-informatie-over-hulpmogelijkheden

RG2017_0309 Ingekomen stuk externe vertegenwoordigingen Regio Achterhoek Agenda AB vergadering 27-9-2017 en verslag AB 12-7-2017

RG2017_0310 Ingekomen stuk actieve informatie update actieplan extra huisvesting en integratie statushouders

RG2017-0310-Ingekomen-stuk-actieve-informatie-update-actieplan-extra-huisvesting-en-integratie-statushouders.pdf PDF, 2.04 MB

Metadata

Publicatie datum
20-09-2017
Laatst gewijzigd
20-09-2017 12:54
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0311 Ingekomen stuk actieve informatie Regioplan Sluitende aanpak vergunninghouders

RG2017-0311-Ingekomen-stuk-actieve-informatie-Regioplan-Sluitende-aanpak-vergunninghouders.pdf PDF, 739.94 KB

Metadata

Publicatie datum
20-09-2017
Laatst gewijzigd
20-09-2017 12:54
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0305 Ingekomen stuk in handen college B&W ter afdoening VNG_ledenbrief_kernbeleid-veiligheid-2017

RG2017-0305-Ingekomen-stuk-in-handen-college-B-W-ter-afdoening-VNG-ledenbrief-kernbeleid-veiligheid-2017.pdf PDF, 238.95 KB

Metadata

Publicatie datum
19-09-2017
Laatst gewijzigd
19-09-2017 08:54
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2017_0304 Ingekomen stuk in handen stellen college B&W ter afdoening VNG_ledenbrief_wetswijziging-in-afbakening-persoonlijke-verzorging-voor-jeugdigen_S_17ink18339_1