Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.

De lijst met ingekomen stukken per behandel-raads-vergadering staat bovenaan.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (177)

Exporteren naar

PDF Excel

RG2018_0198 Ingekomen stuk actieve informatie Uitgangspuntennotitie herijking RPW Achterhoek 2019-2023

RG2018-0198-Ingekomen-stuk-actieve-informatie-Uitgangspuntennotitie-herijking-RPW-Achterhoek.pdf PDF, 508.44 KB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2018
Laatst gewijzigd
20-12-2018 10:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2018_0197 Ingekomen ter kennisneming Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Per 1-1-2019 geïndexeerde bedragen (onkosten)vergoeding politieke ambtdragers gemeenten

RG2018_0196 Ingekomen stuk ter kennisneming VNG ledenbrief uitvoeringsregeling wmo ministeriele regeling voor hulp uit het sociaal netwerk

RG2018_0192 Ingekomen stuk ter kennisneming Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Introductie rechtspositeitbesluit decentrale politieke ambtsdragers

RG2018_0193 Ingekomen stuk externe vertegenwoordigingen Euregio Rijn-Waal raadsmemo resultaten euregioraadsvergadering 22 november 2018

RG2018_0194 Ingekomen stuk externe vertegenwoordigingen Euregio Gronau memo resultaten euregioraadsvergadering 30 november 2018

RG2018_0195 Ingekomen stuk ter kennisneming - Ontslagbrief Raadslid Hayo Canter Cremers

RG2018-0195-Ingekomen-stuk-ter-kennisneming-Ontslagbrief-Raadslid-Hayo-Canter-Cremers.pdf PDF, 145.66 KB

Metadata

Publicatie datum
14-12-2018
Laatst gewijzigd
14-12-2018 11:02
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2018_191 Ingekomen stuk actieve informatie Zonnepark Harterinkdijk Sinderen

RG2018-191-Ingekomen-stuk-actieve-informatie-Zonnepark-Harterinkdijk-Sinderen.pdf PDF, 48.38 KB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2018
Laatst gewijzigd
12-12-2018 12:08
Zichtbaarheid
Openbaar

RG2018_0190 Ingekomen stuk ter kennisneming J. Bierman afschrift brief Waterschap aan Agrogas inzake mestvergister - zie ook RG 2018_0181

RG2018_0187 ingekomen stuk actieve informatie Memo DRU-IP beantwoording raadsvragen

RG2018-0187-ingekomen-stuk-actieve-informatie-Memo-DRU-IP-beantwoording-raadsvragen.pdf PDF, 124.56 KB

Metadata

Publicatie datum
07-12-2018
Laatst gewijzigd
07-12-2018 09:54
Zichtbaarheid
Openbaar