Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.

De lijst met ingekomen stukken per behandel-raads-vergadering staat bovenaan.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (28)

download

Exporteren naar

PDF Excel

20-354 Stichting Echt scheiden zonder schade - trajecten jeugdzorg

20-354-Stichting-Echt-scheiden-zonder-schade-trajecten-jeugdzorg.pdf PDF, 116.27 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2020
Laatst gewijzigd
29-09-2020 09:17
Zichtbaarheid
Openbaar

20-353a Gemeente Lelystad - Motie discrepantie door wijziging huisvestingswet inzake huisvesting vergunninghouders

20-352 VNG - ledenbrief reactie op de rijksbegroting 2021

20-352-VNG-ledenbrief-reactie-op-de-rijksbegroting-2021.pdf PDF, 1.46 MB

Metadata

Publicatie datum
25-09-2020
Laatst gewijzigd
25-09-2020 12:10
Zichtbaarheid
Openbaar

Nieuwsbrief-Nederlandse-vereniging-raadsleden week 39 2020

Nieuwsbrief-Nederlandse-vereniging-raadsleden-week-39-2020.pdf PDF, 704.47 KB

Metadata

Publicatie datum
22-09-2020
Laatst gewijzigd
22-09-2020 08:26
Zichtbaarheid
Openbaar

OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN raad 24-9-2020

OVERZICHT-INGEKOMEN-STUKKEN-raad-24-9-2020.pdf PDF, 587.94 KB

Metadata

Publicatie datum
21-09-2020
Laatst gewijzigd
21-09-2020 12:30
Zichtbaarheid
Openbaar

20-349 College - Lancering klimaatatlas gemeente Oude IJsselstreek

20-349-College-Lancering-klimaatatlas-gemeente-Oude-IJsselstreek-1.pdf PDF, 978.21 KB

Metadata

Publicatie datum
21-09-2020
Laatst gewijzigd
21-09-2020 12:29
Zichtbaarheid
Openbaar

20-348 VNG - Ledenbrief eerste pakket moties ALV 25 september 2020

20-348-VNG-Ledenbrief-eerste-pakket-moties-ALV-25-september-2020.pdf PDF, 3.98 MB

Metadata

Publicatie datum
21-09-2020
Laatst gewijzigd
21-09-2020 12:20
Zichtbaarheid
Openbaar

20-347 Achterhoek ambassadeurs - Agendabundel AB-vergadering 30 september 2020

20-347-Achterhoek-ambassadeurs-Agendabundel-AB-vergadering-30-september-2020.pdf PDF, 17.08 MB

Metadata

Publicatie datum
21-09-2020
Laatst gewijzigd
21-09-2020 11:45
Zichtbaarheid
Openbaar

20-346 Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - afschrift brief aan colleges van Gedeputeerde Staten over interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels

20-344c College - Korte samenvatting concept Visie op landschap natuur en groene kernen

20-344c-College-Korte-samenvatting-concept-Visie-op-landschap-natuur-en-groene-kernen.pdf PDF, 11.82 MB

Metadata

Publicatie datum
17-09-2020
Laatst gewijzigd
17-09-2020 10:53
Zichtbaarheid
Openbaar