Ledenbrieven (VNG)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Aanvullende informatie

Nummer
23-213
Zaak
648277
Datum stuk
17-11-2023
Raadsvergadering
23-11-2023
Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Aanvullende informatie

Nummer
23-212
Zaak
648105
Datum stuk
16-11-2023
Raadsvergadering
14-12-2023
Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Aanvullende informatie

Nummer
23-210
Zaak
647893
Datum stuk
15-11-2023
Raadsvergadering
23-11-2023
Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (2)

Aanvullende informatie

Nummer
23-209
Zaak
647878
Datum stuk
15-11-2023
Raadsvergadering
23-11-2023
Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Aanvullende informatie

Nummer
23-200
Zaak
645736
Datum stuk
06-11-2023
Raadsvergadering
23-11-2023
Behandelvoorstel
Voor kennisgeving aannemen

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (2)

23-217a VNG - Ledenbrief Eerste nazending Najaars ALV 1 december 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-217a VNG - Ledenbrief Eerste nazending Najaars ALV 1 december 2023 PDF, 262,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-217b VNG - Ledenbrief Tweede nazending Najaars ALV 1 december 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-217b VNG - Ledenbrief Tweede nazending Najaars ALV 1 december 2023 PDF, 226,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-217c VNG - Ledenbrief Derde nazending Najaars ALV 1 december 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-217c VNG - Ledenbrief Derde nazending Najaars ALV 1 december 2023 PDF, 219,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-217d VNG - Ledenbrief Vierde nazending Najaars ALV 1 december 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-217d VNG - Ledenbrief Vierde nazending Najaars ALV 1 december 2023 PDF, 137,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-213 VNG - Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en -commissies

Ingekomen stukken (archief)
23-213 VNG - Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en -commissies PDF, 238,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-212 VNG - Ledenbrief VNG data-analyse houdbaarheid Wmo en Jeugdwe

Ingekomen stukken (archief)
23-212 VNG - Ledenbrief VNG data-analyse houdbaarheid Wmo en Jeugdwe PDF, 286,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-210a VNG - Ledenbrief Onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025

Ingekomen stukken (archief)
23-210a VNG - Ledenbrief Onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025 PDF, 315,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-210b VNG - Bijlage Onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten en Cao SGO 2024-2025

Ingekomen stukken (archief)
23-210b VNG - Bijlage Onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten en Cao SGO 2024-2025 PDF, 5,79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-209 VNG - Ledenbrief Taakstelling huisvesting statushouders, opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne

Ingekomen stukken (archief)
23-209 VNG - Ledenbrief Taakstelling huisvesting statushouders, opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne PDF, 236,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-206a VNG - Ledenraadpleging onderhandelingsresultaten Cao SW en Cao Aan de Slag

Ingekomen stukken (archief)
23-206a VNG - Ledenraadpleging onderhandelingsresultaten Cao SW en Cao Aan de Slag PDF, 640,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-206b VNG - Onderhandelaarsresultaat tussentijdse aanpassing cao Sociale Werkvoorziening 2021-2025

Ingekomen stukken (archief)
23-206b VNG - Onderhandelaarsresultaat tussentijdse aanpassing cao Sociale Werkvoorziening 2021-2025 PDF, 1,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-206c VNG - Loontabel Cao SW per 1 oktober 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-206c VNG - Loontabel Cao SW per 1 oktober 2023 PDF, 66,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-206d VNG - Onderhandelaarsresultaat Cao Aan de slag 2024

Ingekomen stukken (archief)
23-206d VNG - Onderhandelaarsresultaat Cao Aan de slag 2024 PDF, 1,65 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-206e VNG - Loontabel cao Aan de slag per 1 oktober 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-206e VNG - Loontabel cao Aan de slag per 1 oktober 2023 PDF, 62,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-206f VNG - Loontabel cao Aan de slag per 1 januari 2024

Ingekomen stukken (archief)
23-206f VNG - Loontabel cao Aan de slag per 1 januari 2024 PDF, 67,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-202a VNG - Ledenbrief wijziging model apv najaar 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-202a VNG - Ledenbrief wijziging model apv najaar 2023 PDF, 133,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-202b VNG - Wijziging Model-APV (najaar 2023)

Ingekomen stukken (archief)
23-202b VNG - Wijziging Model-APV (najaar 2023) PDF, 43,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-202c VNG - Bijlage 1 Was wordt tabel wijziging model apv najaar 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-202c VNG - Bijlage 1 Was wordt tabel wijziging model apv najaar 2023 PDF, 265,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-202d VNG - Bijlage 2 Model raadsbesluit wijziging apv najaar 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-202d VNG - Bijlage 2 Model raadsbesluit wijziging apv najaar 2023 PDF, 50,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-202e VNG - Bijlage 3 Implementatiehandleiding wijziging model apv najaar 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-202e VNG - Bijlage 3 Implementatiehandleiding wijziging model apv najaar 2023 PDF, 139,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-200 VNG - Ledenbrief Uitnodiging Najaars ALV 1 december 2023

Ingekomen stukken (archief)
23-200 VNG - Ledenbrief Uitnodiging Najaars ALV 1 december 2023 PDF, 168,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23-200b VNG - Complete set vergaderstukken najaars ALV

Ingekomen stukken (archief)
23-200b VNG - Complete set vergaderstukken najaars ALV PDF, 103,69 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar