Ine Woudstra

Stemgedrag (164 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
21 januari 2021 RAADSBESLUIT Verzoek intrekken bestemmingsplan en omgevingsvergunning windpark Den Tol
21 januari 2021 Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hofskamp-Oost III Varsseveld’ (Het VIP) en bijbehorende exploitatiebegroting
21 januari 2021 Wijziging Verordening Sociaal Domein 2021
21 januari 2021 RAADSBESLUIT Bestemmingsplan - Woongebied Rivierduinen, vml. Buizenfabriek Silvolde
4 0 0