Jaap Veldhorst

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

72 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

74 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

86 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag