Lokaal Belang

Stemgedrag (177 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
25 maart 2021 VERGADERROOSTER 2021-2022 10 0 0
25 maart 2021 Lokale Gezondheidsagenda 2021-2024 10 0 0
25 maart 2021 Grof Huishoudelijk Afval 10 0 0
25 maart 2021 Toekomstvisie 10 0 0
25 maart 2021 Startnotitie Participatiebeleid 10 0 0
25 februari 2021 GEAMENDEERD RAADSBESLUIT gebiedsvisie Gendringen 10 0 0
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG - Zienswijze 10 0 0
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Evaluatie starterslening 2020 10 0 0
25 februari 2021 AMENDEMENT Gebiedsvisie Gendringen 10 0 0
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Kadernota 2022-2025 VNOG 10 0 0
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG 10 0 0
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Controleprotocol en normenkader 2020 10 0 0
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Herziening samenwerkingsregeling Regio Achterhoek - 25ste wijziging 10 0 0
21 januari 2021 RAADSBESLUIT Verzoek intrekken bestemmingsplan en omgevingsvergunning windpark Den Tol 10 0 0
21 januari 2021 Wijziging Verordening Sociaal Domein 2021 10 0 0
21 januari 2021 Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hofskamp-Oost III Varsseveld’ (Het VIP) en bijbehorende exploitatiebegroting 10 0 0
21 januari 2021 RAADSBESLUIT Bestemmingsplan - Woongebied Rivierduinen, vml. Buizenfabriek Silvolde 10 0 0