Marco Bennink

Stemgedrag (177 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
25 maart 2021 Grof Huishoudelijk Afval
25 maart 2021 Toekomstvisie
25 maart 2021 Startnotitie Participatiebeleid
25 maart 2021 VERGADERROOSTER 2021-2022
25 maart 2021 Lokale Gezondheidsagenda 2021-2024
25 februari 2021 GEAMENDEERD RAADSBESLUIT gebiedsvisie Gendringen
25 februari 2021 AMENDEMENT Gebiedsvisie Gendringen
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG - Zienswijze
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Evaluatie starterslening 2020
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Kadernota 2022-2025 VNOG
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Controleprotocol en normenkader 2020
25 februari 2021 RAADSBESLUIT Herziening samenwerkingsregeling Regio Achterhoek - 25ste wijziging
21 januari 2021 RAADSBESLUIT Verzoek intrekken bestemmingsplan en omgevingsvergunning windpark Den Tol
21 januari 2021 Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hofskamp-Oost III Varsseveld’ (Het VIP) en bijbehorende exploitatiebegroting
21 januari 2021 Wijziging Verordening Sociaal Domein 2021
21 januari 2021 RAADSBESLUIT Bestemmingsplan - Woongebied Rivierduinen, vml. Buizenfabriek Silvolde
17 0 0