Otwin van Dijk

Otwin van Dijk

Bestuurlijke nevenfuncties als burgemeester

 • Lid Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Den Haag, 2019-heden

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur (financiën, binnenlandse betrekkingen, lobby) Regio Achterhoek, Doetinchem, 2018-heden

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, Apeldoorn, 2016-heden

 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers (ECAL), Doetinchem, 2018-heden

 • Lid Omgevingsdienst Achterhoek, Hengelo (Bronckhorst), 2018-heden

 Maatschappelijke nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Patiëntenfederatie Nederland, Utrecht, 2018-heden (bezoldigd)

 • Voorzitter Programmaraad Vilans, Utrecht, 2016-heden (onbezoldigd)

 • Voorzitter stichting Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid, Eindhoven, 2016-heden (onbezoldigd)

 • Lid Raad van Advies Expertisecentrum Handicap + Studie, Utrecht, 2017-heden (onbezoldigd)

 • Lid Raad van Toezicht Diversiteit in Bedrijf, Den Haag, 2019-heden (onbezoldigd)

 • Ambassadeur Achterhoek in Beweging (Scholder an Scholder), Achterhoek, 2014-heden (onbezoldigd)

 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, 2011-heden (onbezoldigd)