Ria Ankersmit

Ria Ankersmit

Foto van Ria Ankersmit

Contact informatie

Logo van Lokaal Belang
Fractie: Lokaal Belang Periode: van: 30 maart 2022 tot: Website: www.lokaalbelang.info/ Functie: Raadslid
Logo van College van B&W
Fractie: College van B&W Periode: van: 17 mei 2018 tot: Website: www.oude-ijsselstreek.nl/leden-van-het-college Functie: Wethouder
Logo van Auditcommissie
Commissie: Auditcommissie Periode: van: 25 april 2020 tot: Functie: Wethouder
Logo van Gemeenteraad
Bestuur & Organisatie: Gemeenteraad Periode: van: tot: Functie: Raadslid

Mevrouw H.W. (Ria) Ankersmit (Lokaal Belang)

Tel. (0315) 292 292

Portefeuille

Zie website college.