SP

Stemgedrag (132 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
2 juli 2020 Motie 4 - CDA, D66, Tekinerdogan, LB - Dementievriendelijke gemeente 3 0 0
2 juli 2020 Motie 3 - PvdA SP Tekinerdogan - Versnellingsimpuls 3 0 0
2 juli 2020 Motie 1 - D66 SP - Meedoen werkt en blijft ook werken 3 0 0
2 juli 2020 Amendement LB CDA - Ontwikkelfonds verenigingen 3 0 0
2 juli 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 na verwerking amendement 3 0 0
2 juli 2020 RAADSBESLUIT 1e Berap 2020 3 0 0
2 juli 2020 Benoeming leden rekenkamercommissie 3 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 Laborijn 3 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk - Bestuursopdracht Participatiewet 3 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT voorbereidingskosten versnelling woningbouw 3 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Duurzaamheidsambities Hofskamp-Oost III 3 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Drie VVGB's voor zonnevelden 0 3 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Verklaring in het kader van de aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2019 3 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Collegeverklaring ENSIA 2019 3 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT bestemmingsplan BG Kersendijk 6 Westendorp 3 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT VNOG 28 mei 2020 versie 2 3 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Vaststelling vergaderrooster 2020-2021 3 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT verlenging aanwijzing Regio8 als lokale media instelling 3 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Herontwikkeling Kerkplein en omgeving Gendringen 3 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT bestemmingsplan Heuvelstraat 3 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarrekening en begroting GGD NOG 3 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarstukken 2019 en conceptbegroting Omgevingsdienst Achterhoek 3 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 en begroting 2021 SON 3 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarstukken 2019 Regio Achterhoek 3 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT ECAL jaarrekening 2019 en begroting 2021 3 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT VVGB karakteristieke gebouwen 3 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020 3 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020-2024 3 0 0
23 april 2020 RAADSVOORSTEL reclamebelasting kerngebied Ulft 3 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT Geen medewerking verlenen aan actualisatie bestemmingsplannen rondom Agrogas Varsseveld 0 3 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA) 3 0 0
23 april 2020 RAADSVOORSTEL Versterking sociale basis_2 3 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT Startnotitie Veranderopgave Inburgering 3 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT visie op dienstverlening 3 0 0
23 april 2020 RAADSVOORSTEL wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders 0 3 0
21 april 2020 Raadsvoorstel - benoeming voorzitter rekenkamercommissie 3 0 0
20 februari 2020 Zienswijze uitgangspuntennota 2021 GGD NOG 1 0 2
20 februari 2020 Startnotitie opbouw uitvoering Participatiewet gemeente Oude IJsselstreek 2 0 1
20 februari 2020 Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020 2 0 1
20 februari 2020 Lokale kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek 2 0 1
20 februari 2020 Voorbereidingskrediet Project Hofskamp Oost III 1 0 2
23 januari 2020 Raadsvoorstel - Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffie 2 0 1
23 januari 2020 RAADSVOORSTEL Voornemen opheffen OBS De Drie Linden te Silvolde 2 0 1
23 januari 2020 RAADSBESLUIT Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen voor drie zonnevelden 0 2 1
23 januari 2020 RAASDBESLUIT Toepassen coördinatieregeling diverse procedures Ter Horst 2 0 1
23 januari 2020 Amendement (allen) - Aanpassing maatregelenlijst Toekomstbestendig wonen lening 2 0 1