Ton Menke

Ton Menke

Belastingambtenaar Ministerie van Financiën (bezoldigd)

Voorzitter Huurdervereniging WijWonen (onbezoldigd)

Voorzitter Ulfts mannenkoor (onbezoldigd)

Lid Oude IJsselstreek Muziekfestival (onbezoldigd)