Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Achterhoek raad
Datum: 11-03-2019 19:30:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 11 maart 2019 (pdf, 133 kB)
Bijlage I CONCEPT - Besluitenlijst Achterhoek Raad d.d. 3 december 2018 (pdf, 128.6 kB)
Bijlage II Presentielijst Achterhoek Raad d.d. 3 december 2018 (pdf, 179.8 kB)
Bijlage III Voorstel benoeming E. Birkenhäger (pdf, 102.8 kB)
Bijlage IV Voorstel benoeming S. Veneman (pdf, 100.7 kB)
Bijlage V Achterhoek Visie 2030_concept (pdf, 2.8 MB)
Bijlage VI Procesverantwoording Achterhoek Visie 2030 (pdf, 138.6 kB)
Bijlage VII Raadsmemo Regiodeal (pdf, 107.3 kB)
Bijlage VIII Definitieve versie Startdocument_Regio_Deal_Achterhoek_17_januari_2019 (pdf, 259.6 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage