VergaderingVergadering van Achterhoek raad
Datum: 05-10-2020 19:30 uur


Videovergaderen (Pexip)
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Uitnodiging Achterhoek Raad N18-bijeenkomst 28 september a.s (pdf, 141 kB)
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 5 oktober 2020 (pdf, 141.5 kB)
Beantwoording vragen PvdA-fracties Achterhoek Raad, n.a.v. Covid-19 (pdf, 139.2 kB)
Bijlage 2.1, Raadsvoorstel 'Benoeming R. Wilke' (pdf, 142.1 kB)
Bijlage 3.1, Raadsvoorstel Onderzoek en doorontwikkeling 2e fase N18 (pdf, 255.2 kB)
Bijlage 4.1, Raadsvoorstel 'Plan van aanpak evaluatie regionale samenwerking' (pdf, 143.9 kB)
Bijlage 4.2, Plan van aanpak evaluatie regionale samenwerking (pdf, 566.8 kB)
Bijlage 5.1, CONCEPT - Beknopt verslag Achterhoek Raad d.d. 09.12.2019 en lijst met actuele moties (pdf, 450.8 kB)
Bijlage 5.1A, Ingevulde presentielijst Achterhoek Raad d.d. 09.12.2019 (pdf, 981 kB)
Bijlage 5.2, Informatieve memo 'Onderzoek Snelle Fietsverbindingen' (pdf, 208.9 kB)
Bijlage 5.3, 2019 - M2, D66 Motie - Achterhoek Alumni op Uitvoeringsagenda 2020, AR 09.12.19 (pdf, 177.8 kB)
Bijlage 5.4, 2019 - M3, Lokaal Belang Motie - Onderzoek snelle fietsverbindingen op Uitvoeringsagenda 2020, AR 09.12.19 (pdf, 182.4 kB)
Bijlage 5.5, 2019 - M4, CDA Motie - Behoud 2 volwaardige Ziekenhuizen Achterhoek op Uitvoeringsagenda 2020, AR 09.12.19 (pdf, 227.8 kB)
2020-A1, Amendement op voorstel 'Onderzoek en doorontwikkeling 2de fase N18', Achterhoek Raad 05.10.20 (pdf, 180.5 kB)
2020-A2, Amendement op voorstel 'Plan van aanpak evaluatie regionale samenwerking', Achterhoek Raad 05.10.20 (pdf, 218.1 kB)
2020-M1, Motie bij voorstel 'Onderzoek en doorontwikkeling 2de fase N18', Achterhoek Raad 0510.20 (pdf, 139 kB)
Aanvullende vragen Toekomstvisie acute zorg, Achterhoek Raad 05.10.20, Agendapunt 5 (pdf, 82.1 kB)
2020-A1, Amendement op voorstel 'Onderzoek en doorontwikkeling 2de fase N18', Achterhoek Raad 05.10.20 v definitief (pdf, 181.2 kB)
2020-A2, Amendement op voorstel 'Plan van aanpak evaluatie regionale samenwerking', Achterhoek Raad 05.10.20 v definitief (pdf, 218.6 kB)
2020-M1, Motie bij voorstel 'Onderzoek en doorontwikkeling 2de fase N18' Achterhoek Raad 05.10.20, AANGEPAST v definitief (pdf, 149.6 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage