VergaderingVergadering van Achterhoek raad
Datum: 25-09-2023 19:30 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 25 september 2023 (pdf, 184,58 KB)
Bijlage 4.1 - CONCEPT - Besluitenlijst Achterhoek Raad 03-04-2023 (pdf, 167,04 KB)
Bijlage 4.2 - Informatieve Memo Stand van Zaken Noordelijke aftakking Betuweroute AR 25.09.2023 (pdf, 124,65 KB)
Bijlage 4.3 - Informatieve Memo Stand van Zaken N18, AR 25.09.2023 (pdf, 176,55 KB)
Bijlage 4.4 - Informatieve Memo Snelle Fietsverbindingen, AR 25.09.2023 (pdf, 126,75 KB)
Bijlage 5.1 - Raadsvoorstel Benoeming lid Achterhoek Board, AR 25.09.2023 (pdf, 126,22 KB)
Bijlage 6.1 - Informatieve Memo Regio Deal Tranche 5, AR 25.09.23 (pdf, 160,30 KB)
Bijlage 6.2 - Kamerbrief over aanpak vijfde tranche Regio Deals (pdf, 206,91 KB)
Bijlage 6.3 - Position paper Achterhoek ambassadeurs t.b.v. rondetafelgesprek ‘Elke regio telt!’ d.d. 20 juni 2023 (11) (pdf, 214,61 KB)
Bijlage 7.1. - Informatieve Memo Regiobeeld Achterhoek en proces Regioplan, AR 25.09.23 (pdf, 126,17 KB)
Bijlage 7.2 - Regiobeeld Achterhoek 2023 (def) (pdf, 7,47 MB)
2023-M5 Motie vreemd - PRO - Dubbele bezuiniging ouderenzorg, Def. AR 25.09.2023 (pdf, 312,10 KB)
2023-M4, GEWIJZIGDE VERSIE - Motie PP D66 CDA e.a. 'Meer snelle fietsverbindingen o.a. Doetinchem-Winterswijk', Def. AR 25.03.2023' (pdf, 239,30 KB)
2023-M4, Motie PP D66 CDA e.a. 'Meer snelle fietsverbindingen o.a. Doetinchem-Winterswijk', Def. AR 25.03.2023' (pdf, 234,57 KB)
CONCEPT - Besluitenlijst Achterhoek Raad 25-09-2023 (pdf, 303,36 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage