VergaderingVergadering van Raads-info-bijeenkomst
Datum: 07-12-2016 20:30:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: mw. J.M. Elstak
Griffier: B.T.L. Kortes, commissiegriffier
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage