VergaderingVergadering van Raads-info-bijeenkomst
Datum: 31-08-2017 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: A.H.M. Menke
Griffier: Birkitta Kortes, commissiegriffier
0
Griffier: Marco Looman, griffier
4
Griffier: Birkitta Kortes, commissiegriffier
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage