Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raads-info-bijeenkomst
Datum: 31-08-2017 20:00:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: A.H.M. Menke
Griffier: B.T.L. Kortes, commissiegriffier
0
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
4
Griffier: B.T.L. Kortes, commissiegriffier
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage