VergaderingVergadering van Raads-info-bijeenkomst
Datum: 10-05-2021 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: A.H.M. Menke
Griffier: Marco Looman, griffier
0
8
0
0
0
6
1
1
0
3
0
2
5
2
2
1
0
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage