VergaderingVergadering van Raadscommissie Algemene zaken Financiën en Economie (AFE)
Datum: 13-05-2019 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: A.H.M. Menke
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
1
1
4
2
7
3
6
6
8
4
9
4
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage