VergaderingVergadering van Raadscommissie Fysieke Leefomgeving (FL)
Datum: 12-01-2022 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: A.H.M. Menke
Griffier: Michelle Kleinheerenbrink, commissiegriffier
0
0
1
1
5
7
2
0
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage