VergaderingVergadering van Raadscommissie Fysieke Leefomgeving (FL)
Datum: 13-09-2023 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
0
0
1
1
Voorzitter: Herman Vreeman
Griffier: Michelle Kleinheerenbrink, commissiegriffier
22
12
15
15
16
10
3
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage