Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum: 22-11-2018 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: R.W.A.M. Driever
Griffier: M.M.J. Piscaer, commissiegriffier
0
3
7
0
Algemene bijlage
Presentatie analyse tekorten sociaal domein 22-11-18 (pdf, 1.4 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage