VergaderingVergadering van Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum: 09-10-2017 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: H.C.J. Canter Cremers
Griffier: Birkitta Kortes, commissiegriffier
0
0
1
1
4
3
3
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage