VergaderingVergadering van Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum: 11-04-2019 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: R.W.A.M. Driever
Griffier: Maaike Piscaer, commissiegriffier
0
0
1
1
2
3
5
3
0
0
0
0
Algemene bijlage
Conclusies en afspraken raadscommissie MO 11-4-2019 - VASTGESTELD (pdf, 129,91 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage