VergaderingVergadering van Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum: 21-11-2019 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: R.W.A.M. Driever
Griffier: Maaike Piscaer, commissiegriffier
0
0
2
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage