VergaderingVergadering van Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum: 31-10-2019 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: R.W.A.M. Driever
Griffier: Maaike Piscaer, commissiegriffier
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
Algemene bijlage
Beantwoording technische vragen SP Begroting (Meedoenregelingen) (pdf, 134,87 KB)
Technische vragen 14 oktober 2019 (pdf, 52,93 KB)
Bijlage verwerking kwaliteitsslag in begroting (pdf, 28,63 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage