VergaderingVergadering van Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum: 18-11-2021 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: R.W.A.M. Driever
Griffier: M.M.J. Piscaer, commissiegriffier
0
0
1
1
1
2
1
1
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage