VergaderingVergadering van Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum: 14-09-2023 20:30 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
0
0
1
1
Voorzitter: Camiel Vanderhoeven
Griffier: Emilia Peters, commissiegriffier
1
1
5
1
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage