VergaderingVergadering van Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum: 16-11-2023 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
0
0
1
1
Voorzitter: Camiel Vanderhoeven
Griffier: Emilia Peters, commissiegriffier
3
6
5
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage