VergaderingVergadering van Raadscommissie gecombineerd
Datum: 07-05-2020 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
0
Voorzitter: G.W. Schieven
Griffier: Dorien de Keyzer, commissiegriffier
0
4
0
Algemene bijlage
Conclusies en afspraken gecombineerde raadscommissie 7-5-2020 VASTGESTELD (pdf, 81,31 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage