VergaderingVergadering van Raadscommissie gecombineerd
Datum: 19-06-2023 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: Stephen Gijsbers
Griffier: Marco Looman, griffier
0
0
0
0
0
1
0
3
3
6
0
4
7
8
4
4
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage