VergaderingVergadering van Raadsrotonde
Datum: 08-10-2015 18:30 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: S.L. Hiddinga
5
Voorzitter: G. van de Beek
7
Algemene bijlage
RAADS ROTONDEROOSTER 9e CYCLUS 2015 + BEGROTINGSCYCLUS_DEFINITIEF.pdf (pdf, 53,78 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage