VergaderingVergadering van Raadsrotonde
Datum: 03-03-2016 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: S.L. Hiddinga
3
Griffier: Giel Aalbers, plv. griffier
7
Algemene bijlage
RAADS & ROTONDEROOSTER 3e CYCLUS 2016 def.pdf (pdf, 33,31 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage