VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 28-02-2008 20:00 uur


1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Algemene bijlage
Besluit raad Aalten motie Opsterland ondersteunen-bij B3 (pdf, 116,00 KB)
Brief TNT-Post m.b.t. alleenrecht WEDEO (doc, 25,00 KB)
Memo Woonlasten Gemeenteraad d.d. 28-02-2008 (doc, 130,00 KB)
Motie opsterland - bij B3 (pdf, 116,47 KB)
Rvs raad Aalten motie Opsterland ondersteunen-bij B3 (pdf, 287,39 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage