VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 03-11-2011 19:30 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: J.P.M. Alberse
Griffier: J. van Urk, griffier
0
0
1
0
1
Algemene bijlage
GEWIJZIGD raadsvoorstel programmabegroting 3-11-2011 (pdf, 82 bytes)
Motie: Bijstand, Menke (PvdA) (pdf, 47 bytes)
Motie: heroriëntatie rol gemeente, Canter Cremers (D66) (pdf, 43 bytes)
Motie: Schrappen buiziniging Natuur en Mileu Educatie (NME), Canter Cremers (D66) (pdf, 36 bytes)
Motie: uitruil gronden, Kuster (Lokaal Belang) (pdf, 45 bytes)
Motie: wegwerken achterstand onderhoud wegen, Canter Cremers (D66) (pdf, 46 bytes)
Presentatie raadsrotonde 27-10-2011 (pdf, 17 bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage