VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 16-05-2011 20:00:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: J.P.M. Alberse
Griffier: J. van Urk, griffier
20:00 1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage