VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 24-01-2011 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: J.P.M. Alberse
Griffier: J. van Urk, griffier
20:00 0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
Politieke markt
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage