VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 11-11-2015 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: S.P.M. de Vreeze
Griffier: J. van Urk, griffier
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Verslag en advies formateurs - Doen is het nieuwe werken - 6 november 2015.pdf (pdf, 1.03 MB)
Persbericht Verslag en advies formateurs.pdf (pdf, 178.12 KB)
Motie D66 mede namens SP en PvdA - reglement van orde mbt (in)formatie aanpassen 11-11-2015.pdf (pdf, 14.06 KB)
Motie D66 mede namens SP en PvdA - bij bespreking formatieverslag- rekenkamer 11-11-2015.pdf (pdf, 13.51 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage