VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 13-12-2018 20:00:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
0
0
3
3
10
2
4
6
2
0
0
1
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage