VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 28-06-2018 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
0
3
4
7
8
3
3
7
6
4
7
10
3
1
0
0
1
2
0
0
0
Algemene bijlage
Amendement Evaluatie raadswerkgroep Laborijn (Lokaal Belang, CDA, SP, PvdA, VVD, D66) - AANGENOMEN (18ini01762) (pdf, 95.42 KB)
Motie Ruimte voor sloop in ruil voor nieuwbouw VAB (CDA, SP, PvdA, VVD, D66) - AANGENOMEN (18ini01763) (pdf, 96.32 KB)
Motie Zonnepark Harterinkdijk - (SP) AANGEHOUDEN (18ini01764) (pdf, 79.55 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage