VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 17-10-2019 20:00:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
0
0
2
3
1
1
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage