VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 24-01-2019 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
5
2
5
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Motie PvdA Kunst- en cultuurprijs gemeente Oude IJsselstreek (pdf, 54.31 KB)
Motie PvdA-SP Verhoging inkomensgrens minimale ouderbijdrage (pdf, 71.23 KB)
Motie SP-PvdA-D66 bestemmingsplan nieuwbouw woonzorgcentrum MMP Gendrinngen 24-1-2019 (pdf, 89.75 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage