VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 26-09-2019 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: A.H.M. Menke
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
5
3
4
6
2
6
4
3
0
0
1
3
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage